Rovné příležitosti Rovné příležitosti, z.s.

« zpět

Mozek muže, mozek ženy

V roce 1962 získal Roger Sperry Nobelovu cenu za poznatek, že levá hemisféra mozku řídí odlišné myšlenkové funkce než hemisféra pravá.

Pravá hemisféra kupříkladu ovládá levou polovinu těla a zodpovídá za trojrozměrnou představivost a představivost vůbec a matematické schopnosti.

Levá hemisféra mimo jiné ovládá pravou polovinu těla a zodpovídá za schopnost mluvené a psané řeči, emoce, vnímání jemných detailů. Převaha jedné či druhé hemisféry předurčuje dovednosti a schopnosti každého člověka.

Vědci za použití metody MRI zjistili, že muži mají více asymetrický mozek než ženy a to ve prospěch pravé hemisféry. Tomu odpovídá i fakt, že v raném dětství v numerických schopnostech není mezi chlapci a dívkami žádný rozdíl. V pozdějším školním věku však mají v aritmetice a v geometrii převahu chlapci. Od 11 let se tato převaha stává markantní a stálou.

Levá hemisféra mozku dívek se rozvíjí rychleji než levá hemisféra mozku chlapců, proto dívky nejen dříve mluví a mají lepší výslovnost v útlém věku než chlapci, ale také mají lepší slovní zásobu, což znamená, že ve školním věku jsou dívky lepší ve čtení a psaní. Podle výzkumu pomocí MRI používají chlapci při čtení pouze pravou hemisféru, kdežto dívky obě. Pravá hemisféra chlapců se vyvíjí více než pravá emisféra dívek. V testech pravopisu a plynulosti projevu zaostávají chlapci po celou dobu školní docházky za dívkami.

Levá a pravá hemisféra jsou spojeny svazkem nervových vláken, který se nazývá corpus callosum (vazník). Tento svazek nervů umožňuje vzájemnou spolupráci mezi levou a pravou polovinou mozku a výměnou informací mezi nimi. Vazník je v mozku ženy silnější než v mozku muže. Ženy mají o třicet procent více spojů mezi hemisférami, neboť ženský hormon estrogen podněcuje nervové buňky k vytváření většího počtu spojů jak v mozku, tak i mezi oběma hemisférami. Z výzkumu je zřejmé, že čím více spojů, tím je řeč dokonalejší a plynulejší. Větší počet spojů mezi hemisférami vysvětluje i ženskou schopnost dokonalejšího spojování a dešifrování verbálních, vizuálních a dalších signálů, což napomáhá k snadnému posuzování lidí, vztahů mezi nimi a předvídání situací.

Tento článek vznikl v rámci projektu ŽENA A ŽIVOT ... s reg. číslem: CZ.1.04/3.4.04/76.00341

logolink

Poznámka o autorovi
PaedDr.Mgr. Lucie Zormanová, Ph.D.
Ing. Monika Drozdová
Email: rovneprilezitosti@email.cz

« zpět

©2011-2016 Rovné přiležitosti; webdesign ©2011 Ondra Kandera