Rovné příležitosti Rovné příležitosti, z.s.

« zpět

Management mateřské a rodičovské dovolené

Dle výzkumů je rodičovská dovolená největším oříškem ve firemní praxi, protože při návratu po takto dlouhé době je pravděpodobné, že žena ztratila řadu znalostí, pracovních kompetencí a návyků a pravděpodobně i přehled o oboru.

Zde je několik rad vycházejících z příkladů dobré praxe pro úspěšný návrat zpět do zaměstnání:

1. Plánovací rozhovor, individuální plán rozvoje a osobní plán návratu

Před nástupem na mateřskou dovolenou je se zaměstnankyní veden plánovací rozhovor a je vypracován zaměstnankyní ve spolupráci s HR oddělením individuální plán rozvoje (nazýván také jako osobní plán návratu), ve kterém jsou popsány školení, kterých se zaměstnankyně chce během RD zúčastnit, možnost komunikace a spolupráce s organizací, harmonogram setkání a vyhodnocení dohodnutých milníků během RD. Individuální plán rozvoje se také stává dodatkem k pracovní smlouvě.

2. Možnosti zapojení do práce během RD/MD

Vhodným způsobem zapojení rodičů na RD je jejich zaměstnání v organizaci na dohodu. Umožnění těmto rodičům, pokud to způsob práce dovoluje, pracovat z domova.

3. Komunikace s rodiči na RD

Ve firemním prostředí se také osvědčuje pravidelná, systematická komunikace s rodiči na RD/MD, formou zasílání firemních newsletterů, umožnění přístupu k internímu informačnímu systému, osobní nebo telefonický kontakt či zvaní rodičů na RD/MD na firemní setkání, společenské akce.

Tento článek vznikl v rámci projektu ŽENA A ŽIVOT ... s reg. číslem: CZ.1.04/3.4.04/76.00341

logolink

Poznámka o autorovi
PaedDr.Mgr. Lucie Zormanová, Ph.D.
Ing. Monika Drozdová
Email: rovneprilezitosti@email.cz

« zpět

©2011-2016 Rovné přiležitosti; webdesign ©2011 Ondra Kandera